Snart blir det natteramnordning i Lom

foto
Styringsgruppa består av Peder Sperstad (FAU), Oscar Amundrød (ungdomskonsulent), Ola Rossehaug (friviljugsentralen), Rolv Atle Mallaug (politiet) og Eldri Bjørnstad Kolden (FAU). Foto: Lom kommune