Skal oppgradere tømmerhuset for 600.000 kroner

foto
Administrasjonen i Søre Grindstugu barnehage skal flytte ut i tømmerhuset for å frigjere lokale inne i barnehagebygget. Før huset kan brukast, må ein gjere nødvendig vedlikehald og oppgradering før ein kan ta det i bruk. Foto: Arve Danielsen