Stortingsrepresentant: – Ein pris på over 20 kroner over tid er ikkje haldbart