Planlegg for kombinert forretning, kontor og bustad på Engumtomta

foto