Elevrådet ved Lom ungdomsskule: – Det er mykje fylkeskommunen ikkje har forstått