Avlyser musikaløving på grunn av smittefare for koronaviruset

foto