Politiet har laurdag skrive ut parkeringsgebyr for om lag 20 bilar som har parkert på båe sider av fylkesveg 51 på Valdresflye.

Også ved Krossbu mot Sognefjellet er parkering ei utfordring for alle som vil på ski i det flotte vårvêret.