Raudt nivå på vidaregåande og ungdomsskule, skjenkeforbod og heimekontor