Frost skapte utfordringar for vassforsyning i Skjåk

foto