Ventetida er over - endeleg er Tufskrøkjun ute med plate