Avklaring om bussplass ved Klones sett på vent

foto