Tvangssammenslåing av fylkene har gitt oss store utfordringer