Ekspertar meiner COVID-19 vil utvikle seg til ein barnesjukdom

foto