Dramatisk nedgang i elevtalet på Lalm skule – blir halvert om to år

foto
Elevtalet på Lalm går dramatisk ned. To store kull sluttar dei to neste åra, samstundes som det ikkje blir elevar i fyrste klasse og at foreldre flyttar ungane sine til Vågåmo. I løpet av to år blir elevtalet halvert. Foto: Arve Danielsen