Ber kommunen ta over ansvaret for vegen over Lundahaugan

foto
Veglaget over Lundahaugan ber Skjåk kommune ta over ansvaret og drifta av vegen. Foto: Tom Erik Solstad