Ber kommunen ta over ansvaret for vegen over Lundahaugan