Ønskjer at private eigarar av kulturminne blir representert i utval som skal føreslå ny lov for kulturmiljø

foto