Internasjonal krystalldilla fører til kø utanfor Fossheim Steinsenter