Skulestrukturen: Vågåordføraren er samd i at ein felles uttale frå regionrådet vil vera ein styrke