I dag arbeider Torstein Bjørgen i Lom. Snart blir Drammen og heile Norden arbeidsplassen. Foto: Hans Erik Kjosbakken

Med kjeften på rette staden

Det er ikkje støtt ein treng høg utdanning eller fleire tiårs erfaring. Somme kjem langt når det munnlege er på plass.