Trekkspelklubben søkjer om å få arrangere ny landsfestival

foto