Broeren fortel at han har klargjort ei 260 meter lang bane, og presiserer at radiusen i svingane er rett.

– Elles er det fint å skøyte overalt, vatnet i tjønna står framleis høgt så det er ingen sprekkar i isen, fortel Broeren.

Så lenge det ikkje er bane i Bismo kan det vera lurt å ta turen til Bångråttjønne i Nordberg.