Ingrid Turtum fekk fire innhaldsrike veker som lærar i landsbyen Thade, ein liten skule med 35 elevar frå 1. til 7. klasse. Her står Ingrid med nokre av elevane. Foto: Privat foto

Ingrid i Nepal: – Folket under Himalaya lever under primitive kår, sett med vestlege augo

Eit varmt møte med fjellfolket i Nepal har gjort at Ingrid Turtum har fått vener for livet. Opphaldet gav henne også eit perspektiv på korleis vi lever i den vestlege verda.