Klaga på fellingsløyve - fekk medhald - til liten glede for fuglane