Jørn Olav er doktor i naturendringar

foto
Jørn Olav Løkken har brukt fleire ulike metodar som utfyller kvarandre i arbeidet sitt. Mellom anna har han besøkt gamle prøveflater som vart lagt ut i 1994. Foto: Siri Lie Olsen