foto
Tor Stallvik fekk tildelt heidersmedlemskapet i Noregs Ungdomslag av Egil Bakka, professor i folkedans. Bakka vart utnemnt som heidersmedlem i 2019. Tor Stallvik er det tolvte heidersmedlemet i Noregs Ungdomslag si 125-årige historie, så det er ei utnemning som heng høgt. Foto: Geir Gjelseth

Tor utnemnt til heidersmedlem