Har utbetra løypenettet for ein halv million kroner: – Betre og breiare løyper