Markerer Fel-Jakup-jubileet i 2021 med utgjeving av CD

foto