Når 95 prosent av stemmene er talt i Vågå, går det mot maktskifte i kommunestyret.

Arbeidarpartiet har 38,9 prosent av stemmene og får sju representantar, misser seks.

Senterpartiet 37,2 prosent av stemmene og får seks representantar, pluss tre.

Bygdalista 17,5 prosent av stemmene og får tre representantar, misser ein.

Sosialistisk Venstreparti 6,4 prosent av stemmene, uendra med ein representant.

Frammøteprosenten i Vågå var 62,5 prosent