Skeid Kro: «Menyen er rikhaldig, med tradisjonelle kro-travarar som schnitzel og pizza, men også mange lokale innslag. Prisnivået er heilt OK».

Bakeriet: «Denne staden er ei gåve til vegfarande. Du kan gjerne ynskje deg til den beste vegkroa, men dette er betre enn det meste».

Det er bladet Motor, utgjeve av organisasjonen NAF, som har testa vegmat rundt om i landet, der Skeid Kro i Skjåk og Bakeriet i Lom skårar høgt.

Kroa fekk 81 av 100 moglege poeng, medan bakeriet skårar 92 poeng i testen.

Skeid Kro var blant finalistane i vegmat-kåringa til NAF både i 2015 og 2016.

Fyrsteinntrykk, meny, smak, heimelaga, drikke, pris, service, kor barnevenleg det er, reinhald og toalett, er punkta som har vore vurdert.