I september vart det registrert 1.844 heilt ledige arbeidssøkjarar i Oppland, som vil seie 1,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I landet som heilskap er det vel 79.623 heilt ledige, tilsvarande 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

På same tid i fjor var arbeidsløysa i Oppland på 2,0 prosent, med 87 fleire heilt ledige arbeidssøkjarar. Det er i alt 357 arbeidssøkjarar på tiltak i Oppland, som vil seie 0,4 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarande tal for gruppa delvis ledige er 1.064 personar, eller 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

Blant kommunane i Oppland er det Lom som har den lågaste arbeidsløysa, med 0,6 prosent av arbeidsstyrken registrert som heilt ledige, fordelt på åtte personar. Dette er fire færre enn i september 2014.

Jevnaker har den høgaste arbeidsløysa blant kommunane i Oppland. Der er arbeidsløysa på 3,1 prosent, med 104 personar registrert som heilt ledige.