Fornya løyve til motorferdsel i nasjonalparken

foto