Besseggen: – Førebudd på at det kan oppstå situasjonar