Anne-Mari og Øistein feirar 10-års jubileum på Kalven seter