Jøran Skålsveen og Bjørnar Gården Bakke har starta Sør-Holen Samdrift AS i lag. Foto: Kari Margot Odnes

To unge vagværar satsar: Jøran (25) og Bjørnar (26) saman om stor gardsdrift

Den eine tek seg av dyra medan den andre gjer utearbeidet. Jøran Skålsveen Svehaugen og Bjørnar Gården Bakke tykkjer dei utfyllar kvarandre godt i Sør-Holen Samdrift AS, som dei starta saman i vinter.