Det er i skrivande stund over 300 innslag, serieepisoder, intervju, direktesendingar og dokumentarar tilgjengeleg hjå Fjuken-TV. Du som abonnerar på Fjuken, har sjølvsagt tilgang på alt dette!

Der Fjuken-TV tidlegare var ei samling artiklar som kunne vera vanskeleg å navigera seg fram i, er det nå systematisert og kategorisert, slik at ein lettare finn det ein vil sjå på.

Innhaldet er kategorisert, og lett å finna fram i. Foto: skjermdump/FTV

Det er stas for Mediehuset Fjuken å få eit betre grensesnitt for å presentera alle videoane våre på. Inne på tv.fjuken.no kan du surfa innom alt mogleg, oppdaga nye reportasjar, gamle julekalendrar, morosame innslag, alvorlege dokumentarar. FTV tek pulsen på Ottadalen!