Bondelaget og Småbrukarlaget ikkje samde om felles krav i jordbruksoppgjeret