Kravet om fleire parkeringsplassar kan velte byggjeprosjektet på Nilsbue

foto