Kravet om fleire parkeringsplassar kan velte byggjeprosjektet på Nilsbue