Traktorrock genererer 100.000 kroner til lag og foreiningar