OPPDATERT kl 12.00: Det dreiar seg om ein minilastar som hadde teke fyr. Brannvesenet rosar eigar av minilastaren som hadde gjort alt rett, og hadde full kontroll på brannen når brannvesentet kom fram. Ingen fare korkje for liv eller helse.

Det er brannsentralen i Innlandet som kan informera om at det er brann i ein bil på ei adresse langs Nordberg Solside. Skadeomfang er framleis ukjent. Fjuken kjem att med meir informasjon.