Statens vegvesen melder at feil på bremsar, ljos og hjuloppheng er blant dei vanlegaste problema på norske bilar.

Heile 26,7 prosent av feila er knytt til bremsane, inkludert slitne bremseklossar, rust på bremseskiver og svekka bremseeffekt.

Ljos, refleksar og elektrisk utstyr utgjer 25 prosent av feila, og SVV oppmodar til regelmessig sjekk for å unngå etterkontroll ved EU-kontroll.

Akslingar, hjul, dekk og hjuloppheng utgjer den tredje største feilkategorien, med 21,5 prosent. SVV understrekar viktigheita av regelmessig vedlikehald og å følgje bilens vedlikehaldsprogram for å oppdage og rette feil kontinuerleg.

EU-kontrollen inkluderer tryggleiks- og miljødelar, men gjev berre eit augeblikksbilete og ingen informasjon om framtidige reparasjonsbehov eller køyretøyets langsiktige driftstryggeik.

Statistikken dekkjer lette køyretøy opp til 3.500 kg totalvekt som har vore på EU-kontroll i 2023. Lette køyretøy må gjennomføre EU-kontroll annakvart år, med det fyrste kravet fire år etter fyrstegongsregistrering.

(Denne artikkelen er basert på ei pressemelding, samanfatta av KI-verktøyet chatGPT og kvalitetssikra av Fjuken)