Renoveringa av Skjåkhallen tek snart til: Kommunedirektøren rår til å ikkje byggje terapibasseng