Renoveringa av Skjåkhallen tek snart til: Kommunedirektøren rår til å ikkje byggje terapibasseng

foto
– Planlegg renoveringa av Skjåkhallen utan å byggje eit eige terapibasseng, foreslår kommunedirektøren. Foto: Arkiv/Vigdis Kroken