Mange har søkt stilling som fjelloppsyn i Vågå

foto