Spleis sørga for hjartekompresjonmaskin til Vågå brannvesen: – Ei gåve til bygdefolket

foto