Sognefjellsvegen var klargjort for øydeleggjing

foto