Roger tek mopeden så langt det går, og går timesvis etter storfisken

foto
Roger Myhrvold har seterlagra moped. Den brukar han så langt vegen går, men det er føtene som er det fremste framkomstmiddelet for storfiskaren som likar seg så godt i Skjåk at han gjerne tek fri frå arbeid ein månad utan løn for å dyrke lidenskapen sin. Foto: Hans Erik Kjosbakken