Lom kommune vil kartleggje kor rasfarleg det er for bustadene under Mobergje