Tufskrøkjun nominert til Folkelarmprisen 2021: - Stor stas

foto