Arbeidet med å utbetre krysset i Randen startar i august. Pris: 17 millionar kroner

foto
Krysset i Randen, rv 15 og fv 51, skal utbetrast. Arbeidet startar i august. Foto: Statens vegvesen