– Har du kjent kor varm ein svart stein kan bli i sola?