Det opplyser Skjåk kommune tysdag ettermiddag.

Det er i samband med bygginga av Dyringen bru at det vil bli redusert framkomme på Bråtåvegen, grunna spesialtransport.

– Det vil vera stor transportaktivitet på Bråtåvegen med kranbilar, lange semitrailerar og mobilkraner i desse tre dagane, og redusert framkomme i periodar for bebuarar i området, heiter det i meldinga frå Skjåk kommune.

I fylgje kommunen vil skulebussen gå som normalt.